Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Demo Slide

Zarządzanie i administracja

Wspólnotami mieszkaniowymi

Reprezentacja...

Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).

Obsługa...

Otwarcie rachunku bankowego, rozliczenia, rozliczenia mediów, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, pobieranie opłat i zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego itp., windykacja, przygotowywanie projektów planu gospodarczego, sporządzanie rocznych sprawozdań wspólnoty.

Administracja...

Zawieranie i rozwiązywanie umów oraz negocjowanie cen i ich warunków, utrzymanie porządku i czystości, zwoływanie i obsługa zebrań, korespondencji z właścicielami, nadzór i bieżąca konserwacja obiektu, remonty i modernizacje, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

Posiadamy bogate doświadczenie, które pomaga nam oferować usługi na wysokim poziomie.

Zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych

Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów budynku i jego instalacji.

Prowadzenie wykazów lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach.

Przygotowywanie projektów uchwał i treści umów zawieranych z kontrahentami.

+

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

Opracowanie planów zarządzania nieruchomością zgodnie z preferencjami właścicieli.

Administrowanie obiektami, prowadzenie dokumentacji obiektu, zarządzanie harmonogramami przeglądów, prowadzenie rozliczeń z najemcami.

=
  • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi;
  • Wymagane prawem licencje zawodowe zarządcy nieruchomości;
  • Wypracowana i ugruntowan pozycja wśród firm zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi;
  • Analiza i minimalizacja kosztów dotyczących nieruchomości;
  • W pełni kontrolowane dokonywanie rozliczeń właścicieli nieruchomości;
Przewiń do góry